Vířivé klapky sání motoru

Vířivé klapky – pro podporu tvorby směsi uvnitř spalovacího prostoru jsou v sacím potrubí umístěny nastavitelné vířivé klapky. V závislosti na provozním režimu vytvářejí odpovídající vzduchový vír a působí na množství vzduchu.

Tyto klapky sice podporují lepší spalování, které má hlavní účel opět snížit emise, nicméně problém nastává, pokud se klapky a sací komora zanesou směsí mazu a sazí. K čemuž dojde leckdy už kolem 100tis km, díky výše zmíněnému EGR ventilu.

Následné problémy vznikají zasekáváním klapek v různých polohách, až k vypadnutí táhla či spálení motorku, který je ovládá. Následkem toho vozy leckdy pocukávají, jsou problémy se studenými starty, zhasínáním motoru či výkonové díry.

Tyto klapky doporučujeme rovněž odstranit.

Auta do roku výroby cca 2006 bohužel měla špatně vyřešené ovládání těchto vířivých klapek, které se velmi rychle opotřebovalo a přestalo fungovat.

Což se projeví jednak uložením závady do paměti řídicí jednotky, rozsvícením kontrolky na palubním přístroji a také sníženým výkonem motoru tzv. nouzový jízdní režim motoru.

Řešení tohoto problému jsou dvě:

– buď koupíte nové vířivé klapky, ale musíte si uvědomit, že některé motory mají dvě řady válců, tudíž musíte koupit dvě sady těchto klapek – výsledná cena tedy je vysoká + montáž. Samozřejmě s tím, že po ujetí určitého počtu kilometrů budete muset tyto klapky opět koupit nové.
– nebo si necháte upravit software v řídicí jednotce motoru, kdy se odstraní regulace těchto klapek, ty se nastaví do otevřené polohy a tam zůstanou po celou dobu běhu motoru.

V případě deaktivace vířivé klapky sání, vozidlo není způsobilé pro provoz na pozemních komunikacích a po jejím provedení se vozidlo stává technicky nezpůsobilé pro provoz na pozemních komunikacích, dle zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.