Deaktivace váhy vzduchu

Pro ty z vás, kteří potřebují ovládat svůj vůz zcela jen podle pedálu plynu jsme schopni provést deaktivaci váhy vzduchu.

Vozidlo pak bude dávkovat stále plné množství paliva, bez ohledu na aktuální množství nasávaného vzduchu do motoru.

Možnosti úpravy

Ve většině případů jsou možné dvě varianty deaktivace váhy vzduchu.

trvalá deaktivace – vozidlo si stále myslí, že do motoru proudí množství vzduchu srovnatelné s okamžikem, kdy je plně sepnuté turbo a dávkuje tak palivo bez ohledu na množství vzduchu vždy podle požadavku pedálu plynu

deaktivace při odpojení čidla – pro ty, kteří chtějí mít režim vypnuté váhy jen za určitých okolností (např. sprint, závod, atd.) je možné nastavit režim vypnuté váhy vzduchu pro případy, kdy se váha vzduchu odpojí od konektoru.

Se zapojenou váhou vzduchu pak vozidlo jede zcela standardně, s odpojenou pak bez limitu stejně jako v prvním případě. V tomto případě však může díky odpojení snímače svítit chybová kontrolka motoru, popř. žhavení.

Tento režim deaktivace váhy vzduchu je určen pouze pro speciální účely. Při běžné jízdě může automobil při rozjezdu značně kouřit a může dojít k navýšení spotřeby paliva.

Při využití tohoto nastavení je bezpodmínečně nutné mít zaslepený EGR ventil.

V případě deaktivace váhy vzduchu vozidlo není způsobilé pro provoz na pozemních komunikacích a po jejím provedení se vozidlo stává technicky nezpůsobilé pro provoz na pozemních komunikacích, dle zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.