Nastavení omezovače rychlosti V-Max

Omezovače rychlosti jsou ve vozech výrobcem nastaveny za účelem omezovat přívod paliva ve vysokých otáčkách motoru a ovlivňovat tak maximální rychlost zmiňovaného vozu z důvodu konstrukčních limitů vozidla a jeho komponentů.
Nastavení je softwarové, tedy je možné maximální rychlost upravit na přání zákazníka posunout nebo zrušit, ale také snížit na nižší rychlost, což vyhovuje především dopravcům s dodávkami – za účelem nižší spotřeby.

Jak funguje omezovač rychlosti?

Omezovač rychlosti je softwarová úprava řídící jednotky, která limituje přívod paliva v horním rozsahu otáček motoru a tím vymezuje maximální rychlost daného vozidla.

Proč dělat úpravu?

V případě osobních vozidel je snaha tuto hranici nastavit na co možná nejvyšší hodnotu, tak aby bylo dosaženo maximálního využití potenciálu vozidla.
Naopak u vozidel nákladních je tendence tuto hranici snížit, za účelem úspory nákladů na přepravu (úspora paliva) a zvýšení životnosti vozidel (řidiči nemohou vůz zbytečně „honit“).

Odstranění omezovače maximální rychlosti není v souladu s homologací vozidla. Tato úprava je proto možná pouze pro sportovní účely. Provedením tohoto úkonu na běžném vozidle se vozidlo stává nezpůsobilým k provozu na pozemních komunikacích.