Launch Control

Launch Control je funkce řídící jednotky motoru vozidla, která v případě stojícího vozidla nedovolí vytočit motor na více než 2500 – 3200 ot. /min dle typu vozidla.
Jedná se o úpravu softwaru řídící jednotky motoru tak, aby do určité rychlosti 4-6 km/h byly otáčky motoru omezeny na cca 2 500 – 3200 ot. /min. Tím se bude řídit přenesená velikost výkonu na kola až do dosažení dokonalé trakce, jakmile bude dosaženo předem stanovené rychlosti, omezovač otáček automaticky přejde na normální otáčky a na kola bude předáván maximální výkon.

Úprava softwaru s aktivací Launch Control je vhodná pro:

– sprinty a závody – pokud potřebujete opravdu rychle vyrazit
– vozidla autoškoly – aktivací předejdete případům, kdy žáci autoškoly na volnoběh zbytečně vytáčí motor do vysokých otáček
– pro začínající řidiče – pokud je pro vás ovládání pedálu plynu komplikované a máte problémy s rozjezdem na křižovatkách a v kopcích.

Vozidlo musí mít snímač rychlosti vozidla ABS nebo otáček z převodovky digitální do sběrnice CAN nebo K-Line a snímač polohy pedálu spojky.

Nastavení otáček i rychlosti lze libovolně nastavit dle Vašeho požadavku.

V případě aktivace funkce Launch Control u vozidel, kde tato funkce není z výroby, je dodatečná aktivace v rozporu s homologací. V případě provedení této úpravy na běžném vozidle se vozidlo stává nezpůsobilým k provozu na pozemních komunikacích. Tato úprava je určená pouze pro sportovní účely.