Deaktivace snímače Lambda sondy / O2

Pokud máte problém s lambda sondou i po její výměně za novou nabízíme řešení, a to softwarové vypnutí / odstranění chyb, kde již nebude řídící jednotka motoru nadále požadovat data vyhodnocené z lambda sondy.

Tato služba je hojně využívána v případě, že katalyzátor je již nefunkční a vozidlo signalizuje vadu na O2 – lambda sondě.

V případě přeplňovaného benzínového motoru, jsme schopni vypnout zadní lambda sondu z důvodu dosažení vyššího výkonu.

V případě deaktivace snímače Lambda sondy, vozidlo není způsobilé pro provoz na pozemních komunikacích a po jejím provedení se vozidlo stává technicky nezpůsobilé pro provoz na pozemních komunikacích, dle zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.