Kódování vstřikovačů paliva u dieselových motorů

Kdy se kódují vstřikovače do řídící jednotky motoru?

Při jejich výměně či opravě.

U určitých typů vozidel je nutno zapsat nové kódy ze vstřikovačů do řídící jednotky motoru pro jejich správnou funkci.

Každý vstřikovač má své sériové číslo, které musí být zapsáno do paměti řídící jednotky pro jeho správnou funkci.

Možné závady při nezapsání sériových čísel vstřiků do jednotky motoru:

– Motor nelze nastartovat
– Motor běží v tzv. nouzovém režimu (omezení výkonu)
– Nepravidelný chod motoru