Vyberte stránku

EGR – ventil

Zpětná instalace EGR / AGR ventilu – EGR / AGR –  ON

Pokud máte ze svého vozidla demontovaný nebo zaslepený EGR/AGR ventil a upravenou softwarově řídící jednotku motoru, tak nesplňujete emise.

Nabízíme zpětnou aktivaci v řídící jednotce motoru a nastavení všech hodnot EGR/AGR ventilu.

Nutno mít plně funkční EGR/AGR ventil a vyčištěné kompletní vedení zpětných výfukových spalin do motoru.

Po zpětné montáži EGR/AGR  ventilu:

  • Výfukový systém vozidla opět v pořádku
  • Originální software řídící jednotky motoru
  • Všechny emisní limity v pořádku
  • Vozidlo způsobilé pro provoz na pozemních komunikacích

V minulosti mnoho majitelů vozidel řešilo problém s EGR/AGR ventilem tak, že se provedlo jeho trvalé odstranění z vozidla tzv. EGR/AGR – OFF. Vzhledem k velkému zpřísnění podmínek měření emisí od roku 2016 a vysokým pokutám, které hrozí majitelům vozidel, kde bude prokázáno odstranění EGR/AGR  ventilu, nabízíme možnost uvedení vozidla do původního stavu, tedy zpětnou instalaci EGR/AGR  ventilu a opětovnou aktivaci  v řídící jednotce motoru.

Naše nabídka:

  • Softwarová úprava řídící jednotky pro plnou funkci EGR/AGR ventilu
  • Montáž originálního nebo druhovýroby EGR/AGR ventilu
  • Základní nastavení všech snímačů a hodnot

V případě zájmu nám zavolejte ohledně cenové nabídky pro Vaše vozidlo

Cena úpravy: od 1500 Kč dle typu jednotky

Vypnutí – deaktivace  EGR OFF AGR OFF ventilu

Ventily recirkulace spalin je prostředek pro snižování emisí plynů. Metoda recirkulace již spálených výfukových plynů do sacího potrubí za účelem jejich opětovného spalování a tím i snížení jejich emisí, což je v podstatě funkce ventilu recirkulace spalin. Hlavním problémem je, že tyto spaliny s sebou nesou příměs motorového oleje a spalin, které mají po nějaké době  zanáší sací potrubí a snižují tak jeho účinnost.

  • EGR – výraz z angličtiny (Exhaust Gas Recirculation)
  • AGR – Výraz z němčiny (Abgasrückführung).

Služba EGR OFF pro vyřazení recirkulace spalin umožňuje seřizovači uzavřít ventil recirkulace spalin na celou dobu a zamezit tak hromadění nečistot v sacím potrubí a všem problémům s tím spojeným.

Tato služba je určena výhradně pro sportovní účely.

Cena úpravy: od 1500 Kč dle typu jednotky

V případě deaktivace EGR ventilu vozidlo není způsobilé pro provoz na pozemních komunikacích a po jejím provedení se vozidlo stává technicky nezpůsobilé pro provoz na pozemních komunikacích, dle zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.